PRIVACY POLICY


Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door MD STONE INVEST BVBA (hierna: “Stone Invest”), besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Gulden-Peerdenstraat 78, met ondernemingsnummer BTW BE0671.536.443, en als contactpersoon de heer Matthias Destrooper (destroopermatthias@hotmail.com).

“Stone Invest” doet het mogelijke om uw privacy te respecteren. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy.

 
 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…
 
 1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

“Stone Invest” verwerkt persoonsgegevens van klanten en van gebruikers van deze website.

In het kader van onze hoofdactiviteit verwerken wij contactgegevens, facturatiegegevens, correspondentie en alle gegevens die nodig zijn om onze dienst te kunnen presteren als verwerkingsverantwoordelijke.

Zo verwerken wij naast contactgegevens ook financiële gegevens zoals facturen, betaalgegevens, offertes,… Van de projecten die we hebben, verwerken we bouwplannen, overeenkomsten, aktes, keuringen, attesten en foto’s van de woningen.

Via deze website wordt uw naam, e-mailadres en boodschap verwerkt via het contactformulier. Tevens kunnen uw gedragingen op de website worden bijgehouden, net zoals uw surfgedrag over verschillende websites, aan de hand van cookies, net zoals uw internetbrowser en apparaat type.
 
 1. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

“Stone Invest” verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

In het kader van onze aangeboden diensten
In het kader van onze aangeboden diensten verwerken wij persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Dit gebeurt in onder de verwerkingsgrond van noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting en gebeurlijk ingevolge het gerechtvaardigd belang.

Direct marketing
Naar bestaande klanten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief of commerciële berichten worden verstuurd met betrekking tot projecten of diensten van “Stone Invest”.

Daarnaast kan u tevens op basis van uitdrukkelijke toestemming eveneens een nieuwsbrief of commerciële promoties ontvangen. Op iedere nieuwsbrief voorziet “Stone Invest” een optie om uit te schrijven.

Contactformulier
Via het contactformulier op onze website worden de persoonsgegevens verzameld, die wij nodig achten om aan uw vraag tegemoet te komen. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt haar rechtsgrond in de toestemming van de persoon in kwestie.

Analyseren van gedrag op de website
Stone Invest analyseert het aantal bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren en de website af te stemmen op uw voorkeuren.
 
 1. Verwerkers en doorgifte gegevens

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een beperkt aantal verwerkers, zoals softwaretoepassingen, datacenter, boekhouder of zelfstandige medewerker. Zij zullen niet meer gegevens verwerken dan nodig en er werd met de verwerkers overeenkomstig de GDPR duidelijke afspraken gemaakt omtrent de verwerking van die gegevens.

Uw gegevens worden in geen geval verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “Stone Invest” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “Stone Invest” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 
 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

“Stone Invest” bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk in het kader van de doeleinden van de verwerking.

 
 1. Hoe worden uw gegevens beschermd?

“Stone Invest” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “Stone Invest” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 
 1. Welke rechten heeft u?

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw opgeslagen persoonsgegevens, alsook ons gebruik van deze gegevens.
 

7.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Stone Invest”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Stone Invest” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 

7.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.
 

7.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Stone Invest” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.
 

7.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 

7.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Stone Invest” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar destroopermatthias@hotmail.com, per post naar 8310 Brugge (Assebroek), Gulden Peerdenstraat 78, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.
 

7.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door “Stone Invest” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 

7.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 
 1. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Elke wijziging zal worden gemeld op deze pagina. Wij adviseren u deze pagina regelmatig raad te plegen.

Laats bijgewerkte versie: 10/07/2019COOKIE POLICY

WIE?

“STONE INVEST”
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Gulden-Peerdenstraat 78
8310 Brugge (Assebroek)

https://www.stone-invest.be
e-mail: destroopermatthias@hotmail.com

BTW‐BE0671.536.443


WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.“STONE INVEST” maakt gebruik van volgende cookies:

1.    Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

2.    Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

3.    Third party cookies

Deze website maakt gebruik van volgende third party tools:
 
  • Google Analytics:
Google Analytics is een webanalysetool verstrekt door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te onderzoeken, om rapporten en statistieken te produceren met betrekking tot deze website en om deze te delen met andere Google-diensten. Google gebruikt mogelijks de verzamelde gegevens om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Deze cookie werd privacyvriendelijk ingesteld overeenkomstig de handleiding van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf).


BEHEER VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer
 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox
 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome
 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari
 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
Click ‘Save’.   
 
Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via destroopermatthias@hotmail.com.

 
Laatst bijgewerkte versie: 10/07/2019